a
برخی دوره های ما
ALT تصویر

فیسبوکبرچسب ها :

  /  پست‌های نوشته شده توسط"فیسبوک"

کلمه هشتگ را احتمالا شما هم شنیده اید. به لطف شبکه های اجتماعی کلمات زیادی در چندین سال اخیر به دیکشنری اضافه شده، ولی تعداد کمی از این کلمات به صورت گسترده استفاده می شود و به عنوان " هشتگ " مورد قبول واقع شده است.

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور